شطرنج

احسان قائم مقامی قهرمان لیگ شطرنج شد

به گزارش خبرنگاران، فینال مسابقات قهرمانی کشور با حضور 12 شطرنج باز در محل فدراسیون برگزار گردید و با قهرمانی احسان قائم مقامی به خاتمه رسید.

23 اسفند 1398