وزنه برداری

یک استادیوم برای 50هزار نفر

محله جوادیه فقط یک سالن ورزشی دارد و شهفرایندان ساکن در این محله برای انجام فعالیت های ورزشی به محله های دیگر می فرایند تا از امکانات رفاهی و ورزشی مناسب برخوردار شوند.

4 اسفند 1398