کشتی فرنگی

عبور متقاضیان حضور در لیگ برتر کشتی از مرز 20 تیم

سازمان لیگ کشتی، تعداد تیم هایی که حضورشان در لیگ فصل آینده قطعی نموده اند را بیش از 20 تیم اظهار داشت.

2 مهر 1399

منجزی: محمد بنا در اردوی تیم ملی عزیز نموده ندارد، او روی تشک ما را نمی شناسد

عضو تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی نورسلطان گفت: هیچ کسی حاشیه امنیت ندارد، این ترس همواره به دل ما هست که باید خیلی خوب تمرین کنیم و محمد بنا در اردوی تیم ملی عزیز نموده ندارد.

24 خرداد 1399

نوروزی: می خواستیم شأن کشتی فرنگی در شیراز حفظ گردد، من هم یک روز از کوره در رفتم

قهرمان کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن گفت: اعتراض ها در همه جای جهان اتفاق می افتد، مگر این حواشی در کشتی روسیه نیست؟ خود من هم یک روز از کوره در رفته ام.

25 اسفند 1398