سهم هرکدام از عوامل بحران آب خوزستان را باید مشخص کرد

به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، سلسله مصاحبه و گزارش هایمان با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درباره بحران آب در خوزستان نشان داده است که عوامل متعددی موجب شکل گیری تنش های آبی در خوزستان شده است؛ اما راه چاره های ارائه شده از سوی کارشناسان اکثرا متکی بر رویکرد های مدیریتی، اجتماعی و آمایشی در کل کشور است. در ادامه این سلسله گزارش ها با محمد حب وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، مصاحبه کرده ایم.

سهم هرکدام از عوامل بحران آب خوزستان را باید مشخص کرد

شرق در ادامه نوشت: حب وطن ناراحتی شهروندان خوزستانی را ناشی از مجموعه ای از مسائل می داند که تنها بخشی از آن را مسائل آب تشکیل می دهد. از نظر این کارشناس حوزه مسائل اجتماعی آب، هر یک از نهاد های اجرائی دولت باید سهم خود در بحران خوزستان را بپذیرند و در فرایند گفت وگوی ملی با جامعه محلی و مدنی به راه حلی برای حل بحران برسند. از نظر حب وطن خشک سالی دیگر شرایط استثنائی نیست و کشور باید با کم آبی سازگاری و مصالحه کند. در ادامه متن کامل این مصاحبه را می خوانید:

شما به نام یکی از مسئولان وزارت نیرو شرایط آب در استان خوزستان را چگونه توصیف می کنید و منشأ شکل گیری این بحران چیست؟

به نام مقدمه باید به این نکته اشاره شود که مسئله اعتراضات به شرایط آب خوزستان منحصرا ناشی از مسئله آب آن نبوده است؛ بلکه انباشتی از مسائل مختلف باعث تشدید خشم اجتماعی در خوزستان شده است. مسائل مربوط به بی کاری، گردوغبار، واگذاری شرکت های دولتی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و... موجب شده است که مردم خوزستان اساسا از شرایط استان خود ناراضی باشند و با هر جرقه تنش هایی در استان شکل می گیرد.

به همین دلیل است که اگر در یک شهر حتی یک مشکل آبی کوچک هم پیش بیاید، واکنش اجتماعی نسبت به آن به شکل خشم اجتماعی شدیدی خواهد بود. البته این به معنای نبود مشکل آب در خوزستان نیست، بلکه مسئله ای است که باید همه ابعاد و عوامل آن فهمیده شود تا بتوان مدیریت صحیحی در استان خوزستان داشت. اینکه مسئله خوزستان فراتر از مسئله آب و برق است، حتی در اظهارنظر های اغلب مسئولان سیاسی خود استان در هنگام سفر مسئولان وزارت نیرو در تیر ماه سال جاری مورد تأیید بوده است.

درباره اینکه مسئله آب خوزستان ابعاد و پیچیدگی های زیادی دارد، به یک نمونه اشاره می کنم. مسئله سال جاری بحران آب در خوزستان به موضوع برق هم ارتباط پیدا کرد و در واقع وزارت نیرو را در یک تعارض و دوراهی قرار داد. به این معنا که سال جاری برخلاف سال های گذشته مصرف برق رشد بیشتری یافته بود (حدود 20 درصد) که ناشی از افزایش شدید و زودهنگام دما، رشد شدید برق مصرفی صنایع، رشد شدید استفاده از تجهیزات استخراج رمزارز و... بود.

وزارت نیرو در چنین شرایطی یا باید آب سد های برقابی خوزستان را برای کشت پاییزه نگه می داشت که در این صورت تولید برق کاهش می یافت و به خاموشی های گسترده تر دامن می زد و نارضایتی عمومی را در بر داشت یا باید برای تولید برق آب این سد ها را رهاسازی می کرد که در این صورت آب کشت پاییزه با مشکل روبرو می شد. وزارت نیرو راه دوم را برای تأمین آسایش و برق مردم انتخاب کرده است که طبیعتا هزینه هم (یعنی کاهش آب کشت پاییزه) در پی داشته است.

واقعیت این است که خوزستان به هر حال از ابتدا به نام منطقه ای با آب فراوان و خاک مناسب شناخته می شده است و بر اساس این طرح های آب و خاک و شبکه های آبکمک وسیعی بر روی این سرزمین بارگذاری شده است. بخشی از مشکل این است که اراضی کشاورزی استان به محصولات و الگوی کشت پرآب بر اختصاص یافته و در واقع کشاورزی استان خود را به دوره های پرآب گذشته عادت داده و بدمصرف شده است؛ دوره هایی که در دهه اخیر تکرار نشده اند و احتمالا دیگر تکرار نخواهند شد.

هرچند سد های بزرگ بالادست استان می توانند آب را ذخیره سازی و تنظیم کنند، اما اهداف برقابی آن ها مانع از آن می شود که همه آب را نگه دارند. به نظر می رسد بارگذاری بیش از حدی در توسعه کشاورزی این استان اجرا شده و می شود. نتیجه چنین شرایطی این است که با وقوع سال های خشک، منابع آب استان تکافوی بدمصرفی و این همه نیاز های بارگذاری های اجرا شده را نمی دهد و تنش ایجاد می شود.

بخش دیگری از مسائل خوزستان ناشی از تغییرات اقلیم است. به نام مثال، محاسبات نشان می دهد در 12 سال گذشته منتهی به سال 1398، آورد رودخانه کارون در محل اهواز به حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است (یعنی حدود نصف آورد کارون در قبل از سال 1398). از طرف دیگر، برای مثال در سال 1398 ترسالی ای رخ داد که در 50 سال اخیر بی نظیر بوده است، اما سال بعد آن در سال 1399 خشک سالی ای رخ داد که باز در 50 سال اخیر بی نظیر بوده است.

این موضوع به وضوح حاکی از پدیده های حدی و تغییر اقلیم است. در چنین شرایطی بدمصرفی آب موجب کاهش تاب آوری استان در مقابله با کم آبی ها می شود. حتی با وقوع یک سال پرآب در 1398، کشت برنج در دو سال اخیر در این استان توسعه پیدا کرده است.

به نام تکمله به این نکته هم اشاره کنم که موضوع انتقال بین حوضه ای هم تأثیراتی در بحران آب خوزستان داشته است، اما باید سهم آن در این بحران مشخص شود. در طول تمام دولت های گذشته وزارت نیرو اجازه طرح های انتقال آب از حوضه کارون را به اندازه 900 میلیون متر مکعب را داده است (تخصیص نامی) و در عمل چیزی بین 600 تا 700 میلیون متر مکعب آب از طریق این طرح ها به سایر استان ها منتقل می شود.

این حجم چیزی حدود سه درصد از آب کارون را شامل می شود (سه درصد از 20 میلیارد متر مکعب میانگین کارون در دوره های قبلی) و در دوره اخیر که حجم آب کارون به حدود 10 میلیارد متر مکعب رسیده است. این رقم چیزی حدود هفت درصد آب کارون را شامل می شود. این یعنی درست است که انتقال آب بین حوضه ای مسائلی را برای خوزستان داشته است، اما صحبت من این است که سهم آن باید مشخص و برای مردم و جامعه مدنی شفاف سازی شود.

درباره طرح های انتقال بین حوضه ای به اعتقاد من مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که چنین طرح هایی اصولا در کشور ما به بحث و گفت وگوی عمومی و شفاف بین دولت و جامعه مدنی و متخصصان گذاشته نمی شود.

این شرایط را مقایسه کنید با اقدام دولت هندوستان در دسترسی آزاد عموم به گزارش های مطالعات طرح های انتقال بین حوضه ای که بر اساس حکم دیوان عالی آن کشور در سال 2002 قرار بر این شده که این گزارش ها در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار گیرد. این عدم شفافیت و عدم فضای گفتگو منجر به بی اعتمادی و تخریب سرمایه اجتماعی شده است و نتیجه آن عصبانیت مردم خوزستان در واکنش به طرح های انتقال آب از حوضه های بالادست خود شده است.

در کنار تمام این مسائل هیچ گاه مسائل اجتماعی در مدیریت آب مورد توجه قرار نگرفته است. در هیچ کدام از طرح های آب وخاک در خوزستان و سایر نقاط کشور ارزیابی تأثیر اجتماعی مدنظر دستگاه ها نبوده است. ارزیابی تأثیر اجتماعی یعنی متخصصان امر در کنار ذی نفعان طرح های توسعه را برای آن ها تشریح می کنند، ابعاد و پیامد های اجتماعی طرح تحلیل و اندازه گیری می شود و با مشارکت ذی نفعان محلی بهترین تصمیم در نحوه اجرای طرح ها اتخاذ می شود.

امروز بعد از نیم قرن اجرای طرح های بزرگ آب و خاک در استان خوزستان، لازم است ارزیابی (ارزشیابی) تأثیر اجتماعی بعد از اجرای این طرح ها اجرا شود؛ یعنی حداقل پس از اجرا مشخص شود که طرح های اجراشده در خوزستان چه پیامد های اجتماعی- اقتصادی در توسعه رفاه مردم به همراه داشته است.

در عواملی که موجب شکل گیری بحران آب خوزستان شده است، شما به مسئله تغییر اقلیم اشاره کرده اید. چرا وزارت نیرو با توجه به در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان و ایران از یک طرف و خوزستان به طور خاص برنامه ریزی خود را به روز رسانی نکرد؟

کاهش آورد رودخانه های استان به ویژه کارون در خوزستان که در بالا گفته شد، مربوط به بعد از سال 86 است. تا سال 86 حجم آب کارون 20 میلیارد متر مکعب بود. تمام این طرح ها و بارگذاری هایی هم که درباره آن صحبت می شود، مربوط به قبل از این سال هاست. حال اینکه چرا آن موقع با توجه به تغییر اقلیم و شرایط زمینه ای خوزستان برنامه ریزی مدیریت آب تغییر نکرده است، دو مورد را می توان اشاره کرد. ابتدا آنکه آن موقع کسی باور نمی کرد حجم آب این چنین تغییر پیدا کند.

در آن مقطع مدیران آب چشم اندازی برای کاهش آب در دسترس نداشتند و خیلی خوش بینانه نگاه می کردند. این موضوع آن چنان هم تقصیر آن ها نیست، این مسئله در ذات هیدرولوژی است و در بسکمک از کشور های در حال توسعه و حتی پیشرفته این تجربه مشابه وجود دارد و پس از وقوع چنین مسائلی در این کشور ها مجبور به اجرای برنامه های احیای منابع آب خود شده اند.

شما در مطالب خود از آمایش سرزمین و بدمصرفی آب، به ویژه در زمان های ترسالی ها هم به نام مسببان بحران خوزستان نام بردید. سیاست های کلان کشاورزی در ایران چقدر در این ماجرا تأثیرگذار است؟ برای مثال کشوری مثل هلند که هم اندازه خوزستان است، 16 برابر آن محصول تولید می کند.

بگذارید یک بحث را به صورت شفاف در میان بگذارم. اگر شرایط کشاورزی ما بخواهد با همین وضع و با همین بهره وری ادامه پیدا کند، شرایط آبی ایران هیچ گاه پایدار نخواهد شد. شما به مسئله هلند اشاره می کنید، در کنار تفاوت های اقلیمی، باید تأکید کنم هیچ چیز کشاورزی هلند به کشاورزی ما شباهت ندارد.

بهره وری کشاورزی ما (یعنی نسبت تولید محصول به متر مکعب آب مصرفی) چیزی حدود 1.3 کیلوگرم بر متر مکعب است؛ درحالی که برای کشوری مثل هلند چند برابر این رقم است. بدیهی است که با چنین اندازه بهره وری مسائل آب کشاورزی حل نخواهد شد.

از طرف دیگر ما اساسا سیاست های متناقض و متعارض با یکدیگر داریم. از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی موظف به افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و مشابه آن می شود و از طرف دیگر وزارت نیرو موظف به پایدارسازی منابع آبی می شود. این سیاست ها اساسا با یکدیگر جور درنمی آیند. برای مثال با این شرایط آب در خوزستان طرح 550 هزار هکتاری باید مورد تجدیدنظر جدی به لحاظ امکان تأمین آب قرار می گرفت.

یکی دیگر از مصادیق امر اجتماعی در حل مسائل آب کشور به طور عام و خوزستان به طور خاص، این است که ما نیازمند ایجاد یک نظام گفتگو هستیم.

باید وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت نفت و... به همراه جامعه متخصصان و جامعه مدنی بیایند با هم صحبت کنند، به جامعه مدنی پاسخ گو باشند، هرکدام سهم خود در مسائل خوزستان را بپذیرند و در کنار یکدیگر برای حل مشکل خوزستان گام برداریم. حل مسئله آب خوزستان صرفا در حوزه اختیار و مسئولیت وزارت نیرو نیست و با تلاش صِرف وزارت نیرو هم حل نمی شد. به نام نمونه وزارت جهاد کشاورزی هم باید در حل این مسئله ورود پیدا کند.

با توجه به ریشه ها و علل بحران خوزستان، راه حل اجراشدنی برای مدیریت این بحران چیست؟

سازوکار جبران خسارت کشاورزان و سازوکار بیمه شاید یکی از راه حل ها در سال جاری باشد؛ اما این شیوه نمی تواند هر سال تکرار شود.

به نام یک راه حل اجتماعی-فنی برای سال های آینده باید همه نهاد های اجرائی و سیاست گذار کشور در کنار هم و همراه با کنندگان و تشکل های صنفی کشاورزان استان در چارچوب یک بستر گفت وگویی به یک نسخه مورد اجماع برای عبور از کم آبی ها و سازگار شدن استان با چنین شرایطی برسند؛ اما برای میان مدت و دراز مدت همان گونه که اشاره شد، طرح های بارگذاری شده در خوزستان بیشتر از منابع آبی موجود در آن است (مانند اغلب استان های ایران) و برای احیای منابع و تعادل بخشی به منابع آبی باید از حجم بارگذاری شده کاست تا منابع آبی به شرایط طبیعتی و پایدار بازشود. راه حلی غیر از این نمی توان متصور بود.

با توجه به تصویب برنامه سازگاری با کم آبی استان ها از جمله استان خوزستان، لازم است اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای اصلاح الگو های کشاورزی و پایدار شدن منابع آب کشاورزی استان در دستور کار بخش های مختلف اجرائی کشور قرار گیرد. در این امر، باید نتایج و جهت گیری های آمایش سرزمین این استان مورد توجه قرار گیرد.

راه حل های فنی که از نظر شما راه حل های نهایی مدیریت بحران آب و دسترسی به پایداری منابع آبی در ایران است، همان طور که گفتید نیازمند حذف بسکمک از طرح های عمرانی ایجادشده است، این موارد موجب مقاومت اجتماعی شدید می شود و درنتیجه به همان بحث شما یعنی راه حل اجتماعی خواهیم رسید. آیا الگوی مشخصی برای تعامل با ذی نفعان وجود دارد؟

اصولا منابع آب جزء کالا های عمومی محسوب می شود که به لحاظ نظری معمولا با تهدید تراژدی منابع مشترک روبرو هستند؛ یعنی بهره برداران تا جایی آن ها را مورد استحصال قرار می دهند که تمام شود؛ بنابراین حفاظت و پایدارسازی منابع آب اصولا کار دشواری برای دولت ها محسوب می شود.

یکی از الگو های نظری برای استفاده پایدار از منابع آب این است که دولت ها اجازه دهند بهره برداران و تشکل های آن ها خودشان بتوانند نوعی مدیریت خودگردان بر منابع آب و شبکه های آبکمک اعمال کنند. در این الگو که در کار های الینور استروم، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در قالب نظریه تحلیل و توسعه نهادی مورد بررسی قرار گرفته است، بهره برداران در قالب سازمان های اجتماعی محلی به کمک نهاد های اعتماد و کنش جمعی و قاعده گذاری بین خودشان و نظام پایش و نظارت داخلی بین خودشان مدیریت بهتری بر منابع داشته باشند.

منبع: فرارو
انتشار: 14 مهر 1400 بروزرسانی: 14 مهر 1400 گردآورنده: aliporerahmati.ir شناسه مطلب: 1113

به "سهم هرکدام از عوامل بحران آب خوزستان را باید مشخص کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سهم هرکدام از عوامل بحران آب خوزستان را باید مشخص کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید