صیانت از املاک شهرداری تهران در سال 99؛ سند 2 پارک به نام شهرداری منتقل شد

به گزارش وبلاگ علیپور رحمتی، تهران (پانا) - در سال 1399، از یک میلیون و 380 هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی 14 هزار میلیارد تومان از زمین ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است.

صیانت از املاک شهرداری تهران در سال 99؛ سند 2 پارک به نام شهرداری منتقل شد

به گزارش سایت شهر، مهدی حسن زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به دعاوی مطرح شده علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری بیان نمود: یکی از مهمترین موضوعات دعاوی علیه شهرداری تهران مربوط به مطالبه بهای ملک است، برای طرح این دعاوی خواهان در وهله نخست به دیوان عدالت اداری می رود و اقدامات تملکی شهرداری، تصمیمات، صورت جلسه ها و ضوابط را ابطال می کند در مرحله بعد، شاکی در محاکم عمومی مطالبه بهاء و خسارت می کند. به همین دلیل اداره دیوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا جهت افزایش بهره وری، اصلاح ساختار انجام شد.

به گفته وی، در سال 1399 و بعد از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و 81 مورد و آرای علیه شهرداری به 786 مورد رسید. پرونده های دیوان عدالت اداری دارای اهمیت است چون مربوط به تصمیمات شهرداری است و اعم از اقدامات و مصوبات است، به طور مثال اخیرا شاکی از شهرداری طرح شکایت کرده بود مبنی بر اینکه شهرداری بابت تابلوها عوارض دریافت می کند، اما بر اساس قوانین بالادستی رای به نفع شهرداری تغییر پیدا کرد؛ چرا که اولا این نهاد حق دریافت عوارض را از تابلوهایی با بزرگتر از اندازه تعیین شده دارد و اولاً تعیین عوارض در صلاحیت شورای شهر است و اگر کسی تا الان عوارض پرداخت نکرده عوارض خود را باید به نرخ روز پرداخت کند.

حسن زاده، گفت: به این دلیل که عوارض پایدار و درآمد پایدار برای شهرداری ناشی از تصمیمات و مصوباتی است که مرجع آن دیوان عدالت اداری است و اثر فرا منطقه ای و فرا فردی دارد، بنابراین باید توجه ویژه به این حوزه داشت.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار چند تصمیم اداری مهم با رویکرد اصلاح فرایندها و وحدت رویه میان اداره کل حقوقی و مناطق ایجاد شد، توضیح داد: زمانی که پرونده ها علیه شهرداری مطرح می شود تصمیمات و نحوه دفاع در هیات اندیشه ورز مطرح و سپس در پرونده های مهم به مناطق نظر مشورتی داده می شود و اداره کل در پرونده های مهم تر به طور مستقیم ورود می کند.

معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، با توضیح اینکه در پرونده هایی که مربوط به مطالبه بها بوده است محاکم را متقاعد کردیم که همزمان طرف مقابل هم محکوم به انتقال سند شود، گفت: برای نخستین بار این رویه را ایجاد کردیم که محکومیت شهرداری در پرداخت بهاء به صورت همزمان با انتقال سند باشد؛ چرا که در برخی از دعاوی مطروحه زمین جزء سرانه ها بوده و مدعی اساساً استحقاق مطالبه بها نداشته و باید سند ایشان ابطال می شده که جهت قصور در ابطال اسناد فرصت مطالبه بهاء برای او فراهم شده است.

او ادامه داد: یکی از پرونده های مهمی که اداره کل حقوقی در این قالب با آن درگیر است مربوط به پارک شهر آرا است و پرونده مشابه دیگر هم که پارسال از آن دفاع شد مربوط به پارک ارکیده منطقه چهار بوده است که سند آن به طور قطعی به نام شهرداری تهران منتقل شد.

حسن زاده به حفظ حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قوه قضاییه نگاه حقوق عمومی حداقلی است؛ اما با تلاش اداره کل حقوقی این نگاه در محاکم عمومی در حال توسعه است مثلا تا پیش از این اگر پیمانکاری بدون قرارداد کاری انجام می داد، نسبت به مطالبات خود طرح دعوا می کرد و شهرداری محکوم می شد. اما حالا اگر کاری بدون قرارداد انجام شود پیمانکار متخلف است و نمی تواند مدعی پول خود به نرخ روز باشد و شخص آمر مسئول جبران خسارت است و به این ترتیب دستورات در مدار قانون قرار می گیرد.

معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اقدام دیگری که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری تهران اجرا شده مطالبه هزینه هایی بوده که شهرداری در دعاوی واهی علیه خود پرداخت کرده، افزود: گاهاً فردی بر اساس یک سند مجعول علیه شهرداری مطالبه بها می کرده و شهرداری در یک فرایند طولانی رسیدگی با پرداخت هزینه رسیدگی وصرف وقت کارشناس پرونده را برنده می شد؛ اما هزینه دادرسی که پرداخت کرده بود را دریافت نمی کرد؛ اما از سال 1399 شهرداری تهران هزینه دادرسی را طی طرح دادخواست حقوقی دریافت می کند.

وی با اشاره به معاضدت قضایی هم بیان نمود: اگر علیه مدیران و پرسنل خدوم شهرداری تهران تعدی رخ دهد و اتهام واهی متوجه آنان شود، اداره کل حقوقی با تمام توان بر اساس قوانین از آنها صیانت می کند. درواقع یکی از مهم ترین کارها بحث صیانت از مدیران بوده. گرچه تحت فشار قرار گرفتیم اما از آن عدول نکردیم و حتی برای این کار واحد مجزا تشکیل شد. در واحد معاضدت قضایی 286 پرونده باز علیه مدیران و پرسنل شهرداری وجود دارد؛ که درباره مدیران متخلف نه تنها این معاضدت مشمول آنان نمی شود بلکه بر اساس ماده 59 آیین نامه اجرایی تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی به عنوان شاکی ورود پیدا و از اموال شهر و شهرداری صیانت می کند.

حسن زاده اداره کل حقوقی را یک بازوی اقدام برای شهرداری تهران دانست و درباره مسایل حقوقی املاک شهرداری هم توضیح داد: متولی املاک، سازمان املاک و مستغلات است، اصل موضوعات املاکی در این سازمان پیگیری می شود. اما اداره کل حقوقی از حیث نظارت در روی بیشتر پرونده های املاکی ورود مستقیم یا نظارت داشته و گاهاً عنوان طرف شکایت قرار گرفته و یا خودمان با طرح شکایت مطالبه حقوقی می کنیم. به طور مثال، اراضی ملی که طی توافقاتی با دولت به شهرداری واگذار شده برخی افراد سودجو با شناسایی این زمین ها نسبت به ابطال آرای ماده 56 کمیسیون مربوطه اقدام و بعد نسبت به شهرداری طرح دعوی مطالبه بهاء می کنند، در این زمان اداره کل حقوقی با ورود به پرونده به عنوان معترض ثالث از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری می کند.

به گفته وی، به پرونده های اراضی مرادآباد، حصارک کن، اراضی مربوط به طرشت و شهرک ژاندارمری به طور مستقیم ورود داریم، چرا که موارد اینچنینی اثر شهری دارند و شهرداری نقش بسیار موثری در تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی شهری داشته است.

آنطور که حسن زاده گفته است؛ در سال 1399، از یک میلیون و 380 هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی 14 هزار میلیارد تومان از زمین ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است. از طرف دیگر با آرائی که اداره کل حقوقی توانست در محاکم عمومی له شهرداری بگیرد، چهار هزار و 100 میلیارد تومان در اداره کل حقوقی در سال 1399 از اموال شهرداری تهران بدون در نظر دریافت مواردی که در مناطق اجرا شده، صیانت شد.

معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، درباره پروژه های مشارکتی هم بیان نمود: اداره کل حقوقی در پروژه های مشارکتی مناطق برای نخستین بار ورود مستقیم پیدا کرده و کار نظارتی انجام داده است مانند پروژه بام لند که اگر چه اساساً ماهیت مشارکتی ندارد اما جزو کارهای مشترک میان شهرداری و سرمایه گذار به صورت قرارداد BOLT است، درباره پروژه های صادقیه، مژده سبلان و ... در همراهی و همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها اقدامات موثر حقوقی و کیفری اجرا شده است.

وی همچنین از ورود این اداره کل به بحث گودهای رها شده در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تا پیش از این، گودها یک موضوع شهرسازی تلقی می شد؛ اما در سال 1399 اداره کل حقوقی به این موضوع به طور مستقیم ورود پیدا کرد و از مناطق و سازمان هایی که متولی هستند مطالبه شده است، از جمله گود موسوم به گود برج میلاد، سیستانیکا در منطقه 9 و سایر گودهای بزرگ که در خصوص آنها نشست هایی برگزار و در آخرین نوبت نسبت به مسئولیت ها تعیین تکلیف شد.

حسن زاده همچنین از تنظیم لایحه مربوط به برج های تخلیه گاز شهر تهران از سوی اداره کل حقوقی خبر داد و افزود: توافقاتی بین شهرداری تهران، شرکت ملی گاز، استانداری تهران، درباره برج های تخیله گاز شهری در مواقع اضطراری انجام شد که درواقع یک موضوع فرا دستگاهی است و سال1396 به کندی پیش می رفت اما با پیگیری مستمر اداره کل حقوقی، در صحن شورای شهر تهران تصویب شد.

وی در پایان از کلیه همکاران و مدیران ادارات و کارشناسان حقوقی و همچنین مدیران حقوقی و همکاران مستقر در مناطق،سازمان ها و شرکت های تابعه که به هر نحو از انحاءدر صیانت از اموال و حقوق شهرداری تهران دلسوزانه تلاش می کنند قدر دانی کرد و این موفقیت ها رامرهون توجه حضرت ولی عصر(عج)،حمایت های مدیران ارشد خاصه جناب آقای شمس مدیر کل محترم حقوقی شهرداری تهران و تلاش بی وقفه همکاران دانست.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 23 خرداد 1400 بروزرسانی: 23 خرداد 1400 گردآورنده: aliporerahmati.ir شناسه مطلب: 949

به "صیانت از املاک شهرداری تهران در سال 99؛ سند 2 پارک به نام شهرداری منتقل شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صیانت از املاک شهرداری تهران در سال 99؛ سند 2 پارک به نام شهرداری منتقل شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید